Регламент Авторизованого електронного майданчика «OPEN TENDER Закупівлі»


Регламент авторизованого електронного майданчика «OPEN TENDER Закупівлі» (Регламент) набрав чинності з 10.11.2016 року на виконання Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон).

З дня публікації цього Регламенту на веб-сайті авторизованого електронного майданчика «OPEN TENDER Закупівлі», правила Регламенту застосовуються до усіх закупівель, розпочатих в день публікації Регламенту та після цього.

Регламент встановлює правила роботи авторизованого електронного майданчика «OPEN TENDER Закупівлі», порядок його взаємодії з усіма користувачами, у тому числі з тими, які уклали договір приєднання до Регламенту з товариством з обмеженою відповідальністю «Юкрейн Проперті Групп».

І. Визначення термінів

Адміністратор електронної системи закупівель - юридична особа, визначена Уповноваженим органом, відповідальна за забезпечення функціонування та наповнення веб-порталу Уповноваженого органу з питань закупівель (Адміністратор);

Авторизований електронний майданчик «OPEN TENDER Закупівлі» -

авторизована Уповноваженим органом інформаційно-телекомунікаційна система «Електронний майданчик «OPEN TENDER Закупівлі», яка є частиною електронної системи закупівель та забезпечує реєстрацію осіб, автоматичне розміщення, отримання і передання інформації та документів під час проведення процедур закупівель, користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого здійснюється за допомогою веб-сайту, розміщеного в мережі Інтернет за адресою: https://open-tender.com.ua, (Електронний майданчик);

Веб-портал Уповноваженого органу з питань закупівель інформаційно- телекомунікаційна система, до складу якої входять модуль електронного аукціону і база даних, та який є частиною електронної системи закупівель та забезпечу створення, зберігання та оприлюднення всієї інформації про закупівлі, проведення електронного аукціону, автоматичний обмін інформацією і документами та користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого здійснюється за допомогою мережі Інтернет (веб-портал Уповноваженого органу);

Електронна система закупівель - інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує проведення процедур закупівель, створення, розміщення, оприлюднення та обмін інформацією і документами в електронному вигляді, до складу якої входять веб-портал Уповноваженого органу, авторизовані електронні майданчики, між якими забезпечено автоматичний обмін інформацією та документами;

Комісія - постійно діюча комісія, що утворюється Уповноваженим органом з метою забезпечення здійснення авторизації електронних майданчиків, підготовки рішень, що мають рекомендаційний характер, щодо їх підключення/відключення до електронної системи закупівель, усунення технічних збоїв в електронній системі закупівель;

Користувач - учасник, постачальник товарів, надавач послуг, виконавець робіт, замовник, орган оскарження, органи, які уповноважені здійснювати контроль у сфері закупівель, Казначейство та його територіальні органи в межах своїх повноважень та інші заінтересовані особи;

Оператор Електронного майданчику - товариство з обмеженою відповідальністю «OPEN TENDER Закупівлі» (Оператор);

Робочий час - проміжок часу з понеділка по п'ятницю з 9 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин (крім вихідних та святкових днів);

Уповноважений орган - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері публічних закупівель;

Договір про закупівлю, забезпечення тендерної пропозиції, замовники, забезпечення виконання договору про закупівлю, забезпечення тендерної пропозиції, інтерфейс та інструкції, підпис, предмет закупівлі, кабінет, конфіденційна інформація, реєстрація, тендерна пропозиція а також інші визначення та терміни вживаються у значенні, наведеному в законах України «Про публічні закупівлі», «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронний цифровий підпис», Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 р. № 166, інших нормативних актах, що регламентують роботу Оператора, а також у Договорі про приєднання до Регламенту авторизованого електронного майданчика «OPEN TENDER Закупівлі».

ІІ. Порядок та умови надання послуг

ІІ.І. Загальні умови надання послуг

Електронний майданчик «OPEN TENDER Закупівлі» є частиною електронної системи публічних закупівель, відносно якого Уповноваженим органом прийнято рішення про авторизацію за першим та третім, другим та четвертим рівнями акредитації. Електронний майданчик «OPEN TENDER Закупівлі» застосовується при здійсненні публічних закупівель у випадках, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», та в межах процедур, передбачених вказаним Законом:

а) за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 мільйона гривень;

б) за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень, а робіт - 5 мільйонів гривень (замовниками, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання);

в) під час здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в підпунктах а) та б) цього пункту, та якщо замовники вирішили використовувати електронну систему закупівель з метою відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) та виконавця робіт для укладення договору;

г) для розміщення звіту про укладені договори в системі електронних закупівель, у разі здійснення замовниками закупівель товарів, робіт і послуг без використання електронної системи закупівель, за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена в підпунктах а) та б) цього пункту.

Загальні умови, порядок та процедури закупівель товарів, робіт і послуг, а також порядок надання Оператором послуг встановлюються та/або змінюються виключно Законом України «Про публічні закупівлі», іншим законодавством, що регламентує діяльність Оператора, цим Регламентом, крім випадків, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі». Оператор повинен у разі внесення змін до законодавства у сфері закупівель та/або прийняття нових нормативно-правових актів привести у місячний строк з дня набрання ними чинності функціональні характеристики та можливості Електронного майданчика та/або положення цього Регламенту у відповідність з такими змінами та актами. Оператор Електронного майданчика забезпечує на безоплатній основі рівний доступ усім користувачам до інформації про закупівлі, включаючи надання можливості спостерігати за перебігом аукціону в інтерактивному режимі реального часу, інформаційну підтримку, зокрема ознайомлення з переліком замовників, інформацією про процедури закупівлі, точне визначення часу та дати подання і зміни будь-яких документів, які підлягають оприлюдненню. Оператор забезпечує користувачам Електронного майданчику можливість здійснювати обмін інформацією з використанням Інтернету. Інструкції з детальною інформацією про користування Електронним майданчиком, описом умов реєстрації та механізму завантаження документів для участі в тендерах, розміщується на веб-сайті Електронного майданчику українською та англійськими мовами. Електронний майданчик має інтерфейс та інструкції користувача англійською мовою. Тимчасове припинення роботи авторизованого електронного майданчика для проведення технічних профілактичних робіт можливе лише у неробочий час. Оператор може передбачити на Електронному майданчику можливість надання додаткових послуг замовнику та учаснику, у тому числі на платній основі.

ІІ.ІІ. Реєстрація в електронній системі закупівель

Реєстрація в електронній системі закупівель на Електронному майданчику здійснюється одним із наступних способів ідентифікації/авторизації за допомогою:

1) ідентифікації через отримання Електронним майданчиком банківського платежу від користувача. Оператор надає рахунок користувачу для оплати. Після перевірки оператор Електронного майданчика може або повернути платіж користувачу, або зарахувати його на баланс користувача відповідно до умов Договору про приєднання до Регламенту, укладеного між користувачем і Оператором (середній рівень довіри);

2) ідентифікації через підписання договору між користувачем та Оператором Електронного майданчика (середній рівень довіри). Функціональні можливості Електронного майданчику та певні послуги, що надаються користувачу, стають доступні користувачу в залежності від рівня авторизації користувача (як замовник або учасник), яка здійснюється за вибором користувача.

ІІ.ІІІ. Послуги, що надаються замовникам

Відповідно до наявних рівнів акредитації (перший та третій) Електронний майданчик безоплатно надає замовниками можливості з:

1) оприлюднення інформації та оголошень про здійснення закупівлі, вартість якої єменшою за вартість, що визначена у частині першій статті 2 Закону;

2) встановлення строків подання запитів щодо уточнення оприлюдненої інформації;

3) надання відповіді на запит щодо уточнення оприлюдненої інформації та на вимогу щодо усунення порушень;

4) встановлення строків подання пропозицій учасників;

5) застосування електронного аукціону з метою оцінки поданих пропозицій;

6) оприлюднення результатів відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) або виконавця робіт;

7) оприлюднення звіту про укладені договори;

8) проведення процедур закупівель, визначених Законом;

9) оприлюднення інформації та оголошень відповідно до вимог Закону;

10) внесення змін до оголошення про проведення процедури закупівлі;

11) внесення змін до тендерної документації;

12) надання роз'яснення щодо тендерної документації та повідомлення про рішення щодо усунення порушення за результатами розгляду звернення;

13) надіслання повідомлень відповідно до вимог Закону;

14) отримання інформації про скарги, які були подані учасниками;

15) визначення відповідності учасників кваліфікаційним критеріям та переможця процедури закупівлі;

16) розміщення договору про закупівлю і додаткових угод;

17) інші послуги для замовника на безоплатній основі, передбачені законодавством, що регулює діяльність Оператора;

18) інші послуги.

ІІ.ІV. Послуги, що надаються учаснику

Відповідно до наявних рівнів акредитації (другий та четвертий) Електронний майданчик надає учасникам послуги з:

1) участі у закупівлі, вартість якої є меншою за вартість, що визначена у частині першій статті 2 Закону;

2) надіслання запитів щодо уточнення оприлюдненої інформації;

3) надіслання вимог про усунення порушення під час здійснення закупівлі;

4) подання пропозиції до завершення строку, встановленого замовником для подання пропозицій;

5) отримання посилання для участі в електронному аукціоні;

6) отримання повідомлень про результати відбору;

7) участі у процедурах закупівлі, визначених Законом;

8) надіслання звернень замовнику за роз'ясненнями щодо тендерної документації;

9) надіслання вимог про усунення порушення під час проведення процедури закупівлі;

10) подання скарги;

11) подання тендерної пропозиції до завершення строку подання тендернихпропозицій;

12) внесення змін до тендерної пропозиції до завершення строку подання тендерної пропозиції;

13) отримання посилання для участі в електронному аукціоні;

14) отримання повідомлень відповідно до вимог Закону;

15) інші послуги для учасника, передбачені законодавством, що регулює діяльність Оператора;

16) інші послуги.

ІІ.V. Особливості допорогових закупівель

Порядок використання електронної системи закупівель для здійснення закупівлі, вартість якої є меншою за вартість, визначену у частині першій статті 2 Закону, з метою здійснення відбору постачальника товару (товарів), надавача послуг (послуги) та виконавця робіт визначається Адміністратором.

ІІІ. Подання та розгляд звернень, скарг

Обмін інформацією та документами, направлення звернень, запитів, повідомлень та розміщення оголошень, а також оскарження процедур закупівлі в електронній системі закупівель здійснюється користувачами Електронного майданчику в порядку, передбаченому законодавством, що регулює публічні закупівлі та діяльність Оператора.

Інформацію та/або скарги на Електронний майданчик та/або Оператора користувачі Електронного майданчику можуть направляти в адресу Комісії в порядку, встановленому Комісією та/або Уповноваженим органом. Комісія не розглядає анонімні скарги та звернення.

IV. Відключення Електронного майданчику від електронної системи

Рішення про відключення Електронного майданчика приймається Уповноваженим органом на підставі рішення Комісії, у випадках, передбачених законодавством.

Під час процесу відключення Оператор зобов'язаний забезпечити на Електронному майданчику проведення раніше оголошених процедур закупівель в електронній системі закупівель в інтерактивному режимі реального часу та повинен забезпечити конфіденційність та цілісність даних, що містяться на майданчику, збереження даних, передачу всієї інформації, що міститься на електронному майданчику, іншим авторизованим електронним майданчикам тощо.

Технічне відключення від електронної системи закупівель здійснюється протягом 10 днів після завершення останньої процедури закупівлі, що проводилася за участю Електронного майданчика та розпочата до прийняття рішення про відключення.

V. Відповідальність

За порушення вимог, установлених Законом та іншими нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до нього, винні особи, несуть відповідальність згідно із законами України.

За порушення вимог, установлених Законом в частині прийнятих рішень, вибору і застосування процедур закупівлі, відповідальність несуть члени тендерного комітету або уповноважена особа (особи) персонально.

Користувач несе відповідальність за свої дії, які вчиняються ним в електронній системі закупівель, та за дії осіб, які вчиняються від його імені з використанням його даних персональної ідентифікації.

VI. Інформація. Інше законодавство

Користувач несе відповідальність за зміст інформації, яка оприлюднюється в електронній системі закупівель. Електронний майданчик має право здійснювати контроль за інформацією, що розміщується користувачем, та повідомляти користувачу, що розмістив інформацію неналежного змісту, а також Комісії про такі випадки.

У разі розміщення в електронній системі закупівель інформації шкідливого та образливого характеру та інформації, що не має відношення до проведення закупівлі, Уповноважений орган приймає рішення на підставі рішення Комісії про надання дозволу Оператору Електронного майданчика та/або веб-порталу Уповноваженого органу на зняття з оприлюднення такої інформації.

Оператор повідомляє про те, що він не перевіряє та не може перевірити зміст усієї інформації, яка завантажується чи використовується на Електронному майданчику. Оператор повідомляє про відмову від відповідальності у випадку розміщення користувачем матеріалів шкідливого та образливого характеру.

Оператор керується у своїй діяльності законодавством України, у тому числі положеннями: законів України «Про захист інформації в інформаційно- телекомунікаційних системах», «Про телекомунікації», «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Про захист персональних даних», міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них.

VII. Зберігання інформації, персональних даних та їх захист

Усі документи, відомості, інформація, персональні дані, отримані Оператором та пов'язані з функціонуванням Електронного майданчику, оброблюються (у тому числі зберігаються) з метою забезпечення повноцінного функціонування Електронного майданчику та електронної системи закупівель, забезпечення та задоволення потреб користувачів, замовників та учасників процедур публічних закупівель, у відповідності з вимогам з захисту інформації про публічні закупівлі та

конфіденційної інформації (крім такої, яка не може бути визнана конфіденційною), законів України «Про захист персональних даних» та «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».

Акцептуючи оферту Договору приєднання до Регламенту, суб'єкт персональних даних та володілець інформації надають Оператору, ясну та чітку згоду на обробку таких даних з зазначеною метою.

Укладаючи Договір приєднання до Регламенту, користувачі дають згоду (дозвіл) Оператору на обробку, у т.ч. й поширення (розповсюдження та/або оприлюднення на веб-сайті Електронного майданчику) персональних даних таких користувачів (їх уповноважених представників) в обсягах, визначених при реєстрації/авторизації на Електронному майданчику та/або при завантажені на Електронний майданчик документів, складених від імені користувача, з метою розкриття інформації про закупівлю та/або про склад осіб, зареєстрованих в якості замовників/учасників на Електронному майданчику.

VIII. Заключні положення

Цей Регламент є невід'ємною частиною Договору приєднання до Регламенту авторизованого електронного майданчику «OPEN TENDER Закупівлі» та доповнює його положення. У випадку, коли положення Договору приєднання до Регламенту

суперечить положенням вказаного Регламенту, до відносин застосовуються відповідні положення цього Регламенту та/або законодавства, що регулює діяльність Оператора.

Користування Електронним майданчиком та надання Оператором послуг користувачам здійснюється на основі безумовної згоди користувачів з усіма положеннями цього Регламенту, а також іншими оголошеннями, змінами, правилами та умовами, розміщеними Оператором на веб-сайті Електронного майданчику, або в Особистому кабінеті користувача, спрямованими на роз'яснення, уточнення та/або зміну положень Регламенту.

Внесення змін та доповнень до Регламенту здійснюється Оператором в односторонньому порядку з повідомленням про це на Веб-сайті Електронного майданчику (та/або Особистому кабінеті користувача). Такі зміни та доповнення набирають чинності з моменту їх відображення (публікації) на Веб-сайті Електронного майданчику.